PHPEval

Informace / Information

Tato služba je velice jednoduchá. Vložte cokoliv do níže uvedeného formuláře a bude to vyhodnoceno jako PHP skript (za použití funkce eval()). Nejsou zde žádná omezení z mé strany, všechna omezení závisí na pravidle serveru Webzdarma, viz www.webzdarma.cz.

This service is really simple. Input anything into the form below and it will be evaluated as a PHP script (using the eval() function). There are no restrictions from my side, the only restrictions depend on Webzdarma regulations, see www.webzdarma.cz.

VstupVložte Váš PHP skript sem / Input your PHP script here:

Můžete také použít / You can also use: phpevalinput.html

Užitečné kousky kódu / Useful code snippets

Hello world!
echo 'Hello world!';
Informace o konfiguraci / Configuration info
phpinfo();
Připojení k MySQL databázi / Connection to MySQL database
mysql_connect("mysql.webzdarma.cz","phpeval","TajneHeslo");
mysql_selectdb("phpeval");

Autor / Author

R.U.R. (aka Rudolf Rosa), 297-973-198, rur@seznam.cz, http://rur.kx.cz

Linx